Blog
Dobra ciocia MIBI

Brak ubezpieczenia to kłopoty po całej linii. Nie tylko jest to wykroczenie, ale Garda ma prawo zatrzymać samochód. Strach wspomnieć o tym, co się stanie jeśli wjedzie w nasz samochód ktoś bez ubezpieczenia. Czy już wtedy to już katastrofa po całości?Read More

Adwokat z urzędu

Inaczej niż w amerykańskim filmie, w Irlandii adwokata z urzędu można sobie wybrać. A potem zmienić.

Pomoc prawna w sprawach karnych (Criminal Legal Aid) to system, w którym Państwo płaci za obronę oskarżanego. Nie każdego oskarżonego, ale zdecydowanej większości oskarżonych. Zupełnie wystarczające jest wykazanie, że ktoś jest na zasiłku (takim czy owym), żeby niemal automatycznie dostać pomoc prawną. W innych wypadkach trzeba wykazać, że oskarżony ma dochody niewystarczające na pokrycie kosztów obrony.Read More

Kilka(naście) nowych nakazów aresztowania

Nie byle jakich, ale tych europejskich. A skąd wiem? Ano stąd, że byłem sobie rano w sądzie we wtorek, jak zwykle i irlandzkie Ministerstwo Sprawiedliwości składało wnioski o zatwierdzenie w Irlandii polskich Europejskich Nakazów Aresztowania.Read More

Inline
Inline